HTML mətn kodları

HTML mətn kodları

Bu dərsdə H1, H2, H3, H4, H5, H6 ilə ifadə olunan başlıq (heading) kodları, yeni paraqraf və sətir kodlarını izah edəcəm. ...
PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində sabit anlayışı, sabitlərin yazılış ...
PHP formlarla iş POST metodu haqqında

PHP formlarla iş POST metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan POST metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumat...
HTML align və title xüsusiyyəti

HTML align və title xüsusiyyəti

HTML kodlarına xüsusiyyət və dəyər tanıtmaqla bir çox əmə...
PHP formlarla iş GET metodu haqqında

PHP formlarla iş GET metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan GET metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumatların ...
PHP mənimsətmə operatorarı

PHP mənimsətmə operatorarı

Mənimsətmə operatorları hesablama operatorlarının daha qısa şəkildə yazılmasına imkan verir. Bu isə öz növbəsində riy...