PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP veb əsaslı proqramlaşdırma dilidir. 1995-ci ildə Rasmus Lerdorf tərəfi...
PHP formlarla iş GET metodu haqqında

PHP formlarla iş GET metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan GET metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumatların ...
HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML Nədir? HTML, qısaca ...
PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı

PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı, dəyişkənlərin yazılı...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
PHP sadə hesablama operatorları haqqında

PHP sadə hesablama operatorları haqqında

Bu dərsimiz PHP proqramaşırma dilində sadə hesablama operatorlarına həsr olunub. Sadə hesablama operatorları dedikdə ...