PHP formlarla iş GET metodu haqqında

PHP formlarla iş GET metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan GET metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumatların ...
PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP veb əsaslı proqramlaşdırma dilidir. 1995-ci ildə Rasmus Lerdorf tərəfi...
PHP qarşılardırma operatorları

PHP qarşılardırma operatorları

PHP dilində qarşılaşdırma operatorları qeyd olunan dəyərlərin operator...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
PHP artırma və azaltma operatorları

PHP artırma və azaltma operatorları

PHP dilində dəyişkənləri bir vahid azaltmaq və ya artırmaq ü&cced...
PHP mənimsətmə operatorarı

PHP mənimsətmə operatorarı

Mənimsətmə operatorları hesablama operatorlarının daha qısa şəkildə yazılmasına imkan verir. Bu isə öz növbəsində riy...